کشورهای تولید کننده زیتون و موارد مصرف آن

زیتون محصولی است که به خوبی با شرایط محیطی حاکم در حوضه مدیترانه سازگار است.
با این وجود، افزایش تقاضای بین المللی برای روغن زیتون و میوه زیتون در دو دهه اخیر منجر به گسترش کشت زیتون در برخی از کشورهای نیمکره جنوبی به ویژه در آرژانتین، شیلی، پرو و ​​استرالیا شده است.

در حالی که درصد تولید جهانی توسط این کشورها هنوز پایین است، بسیاری از مناطق تولیدی جدید دارای آب و هوای معمولی مدیترانه ای نیستند و برخی در عرض های جغرافیایی نیمه گرمسیری قرار دارند که برای رشد این میوه مساعد نمی باشد.

بنابراین هدف اصلی این بررسی، ارزیابی ادبیات علمی اخیر منتشر شده در مورد کشت زیتون در این محیط‌های زراعی جدید بود.
این بررسی بر سه جنبه اصلی تمرکز دارد:
(الف) الزامات سرمایشی برای گلدهی
(ب) نیازهای آب و مدیریت آبیاری
(ج) اثرات زیست محیطی بر غلظت و کیفیت روغن میوه.
لازم به ذکر می باشد که قیمت روغن زیتون صنعتی در بازار با توجه به کیفیت و نوع بسته بندی آنها تعیین می گردد.
در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک آمریکای جنوبی، درجه حرارت بالا و بارندگی در فصل زمستان و اوایل بهار در مقایسه با شرایط بیشتر حوزه مدیترانه کم است.
در بسیاری از ارقام زیتون که به آمریکای جنوبی معرفی شده‌اند، دمای بالا اغلب اثرات مضری بر گلدهی زیتون دارد و درک بهتری از نیازهای سرمایش لازم است.
 کمبود بارندگی در زمستان و بهار نیز باعث نیاز فوری به ارزیابی نیاز آبی از دوره تمایز گل در زمستان تا میوه دهی اولیه شده است.
به طوری که شروع سنتز روغن زودتر از حوضه مدیترانه اتفاق می‌افتد و بیشترین تجمع روغن در تابستان صورت می‌گیرد، زمانی که دما بسیار بالا است.
در حال حاضر مراکز زیادی از میوه زیتون برای تولید روغن استفاده می نمایند و روغنهای با کیفیتی را به بازار عرضه می نمایند.
قیمت روغن زیتون فرابکر بدون بو به صورت عمده مقرون به صرفه تر می باشد.
 • منابع:
  1. Olive Cultivation in the Southern Hemisphere: Flowering, Water Requirements and Oil Quality Responses to New Crop Environments
 • تبلیغات: 
  1. کشف موزاییک جادویی که در اهرام مصر از آن استفاده شد!
  2. با خوابیدن روی تشک نمدی جوانتر به نظر بیایید
  3. ساخت بمب اتمی با اجاق گاز!
  4. استفاده از کنسرو برای تغذیه حیوانات